Konkursas kraštovaizdžio kūrėjams „Želdynų menas“

2015.03.30

Būsto gidas Asa.lt kartu su generaliniu konkurso rėmėju - G. Mocevičiaus firma „Ginalas", Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, VšĮ Kauno kolegija,Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija skelbia kraštovaizdžio dizaino konkursą „Želdynų menas".

„Želdynų menas" - konkursas projektuojantiems individualius sklypus

Kiekvieno iš mūsų gyvenimo kokybė, pozityvus požiūris į gyvenimą labai daug priklauso nuo aplinkos.  O aplinka lauke kartais lieka podukros vietoje, nors tie, kas turi privatų žemės sklypą ir kiemą, stangiasi jį puoselėti bei gražinti. Daugeliu atvejų - kaip moka, išmano, stebėdami ir mokydamiesi iš kitų. Tiesa, kas gali - pasitelkia į pagalbą profesionalus, užsako projektą, kiti - ir projektą, ir apželdinimo darbus. Juk gražus kiemas ir aplinka - gerų emocijų šaltinis, sąlytis su gamta, pasididžiavimo objektas.

Lietuvoje yra nemažai įmonių ir specialistų dirbančių kraštovaizdžio srityje - planuojančių, projektuojančių, auginančių ir sodinančių dekoratyvinius augalus. Tačiau aplinkos puoselėjimo tradicijos pas mus toli gražu nėra tokios visuotinės ir gilios, kaip, pavyzdžiui, Skandinavijos ar Vakarų Europos šalyse.

Sprendžiant iš didžiulio Asa.lt portalo lankytojų domėjimosi aplinkos tvarkymo ir želdynų temomis, manome, kad apželdinta, estetiška aplinka daugeliui Lietuvos žmonių yra nesvetima ir siektina. Todėl, turėdami didžiulę auditoriją ir norėdami joje paskleisti gerąją aplinkos tvarkymo patirtį, parodyti geriausius pavyzdžius, prisidėti prie kokybiškos aplinkos kūrimo ir  puoselėjimo bei skatinti tokią kurti, skelbiame želdynų specialistams ir kūrėjams kraštovaizdžio dizaino konkursą „Želdynų menas" .

„Želdynų meno" konkurso tikslas -  skleisti gyvenamosios aplinkos tvarkymo gerąją praktiką, viešinant želdynų projektus pasakoti apie želdynų kūrybos teoriją ir inovatyvią praktiką, skatinti specialistus dalintis patirtimi ir nuomonėmis, diskutuoti.

Konkurse kviečiami dalyvauti kraštovaizdžio architektai, dizaineriai, želdintojai, visi, kurie užsiima želdynų projektavimu ir projektų realizavimu.

Apie kraštovaizdžio architektūrą, želdynus ir harmoniją

Kraštovaizdžio architektūra - taikomoji mokslo ir meno šaka, formuojanti žmogaus erdvinę aplinką: statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ir jo atskirais elementais. Tai menas ir mokslas formuoti aplinką ir erdvę, išsaugant arba atkuriant joje gamtos elementus (Želdynų įstatymas 2007, aktuali redakcija).

Gyvenimo kokybę, tvarumą, darnią teritorijų plėtotę apibrėžti gana sudėtinga. Kiekvieno nekilnojamojo turto (šiuo atveju kraštovaizdžio architektūros objektas, želdynas, irgi yra nekilnojamasis turtas) plėtros ir tvarkybos projekto paskirtis yra gauti naudą (socialinę ir ekonominę).

Būtent investicija į aplinką turi didinti konkretaus nekilnojamojo turto - mūsų atveju, gyvenamojo namo, socialinę ir ekonominę vertę. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas Alvydas Mituzas šią mintį formuluoja paprasčiau - tai aplinka, kurioje gera gyventi. Anot jo, tobulas želdynų menas pasiekiamas per funkcionalumą, harmoniją su gamta, žmonių estetinių ir socialinių poreikių tenkinimą.

„Ginalo" vadovo Ginto Mocevičiaus nuomone, savo ruožtu aplinka atspindi ją formuojančių žmonių vidinį nusiteikimą, požiūrį į gamtos, visuomenės ir jos produktų dermę. "Esame socialiai atsakingas verslas, siekiame harmonijos tiek žmonių santykiuose, tiek juos supančioje aplinkoje. Todėl daugiausia investuojame į žmones ir kuriame jiems palankią aplinką, - sako „Ginalo"vadovas. - Bet žmogus neturėtų tarnauti aplinkai, būtina išlaikyti protingą ir logišką balansą tarp estetikos ir praktiškumo".

Taigi, vertindami konkurso dalyvių darbus, laikysimės nuostatos, jog projektuotojai, vykdytojai, sklypų savininkai pirmiausia turėtų kurti aplinką, kurios reikia gyvenimui. Šis erdvės kūrimo principas ir bus kertiniu akmeniu vertinant konkurso dalyvių darbus.

Konkurso „Želdynų menas" organizatoriai

 Daugiau informacijos.