Medkirčių mokymai

 

Siekti medkirčių kvalifikacijos teikimo bei mokymo ir atestavimo darbų saugos klausimais licencijos iš Švietimo ir Mokslo ministerijos pastūmėjo pats gyvenimas. Tuo metu "Ginalo" darbuotojų turima kvalifikacija leido įgyvendinti šį projektą. Kadangi formalus mokymas buvo licencijuotas, mokytojai ir mokymo bazė turėjo atitikti tam tikrus reikalavimus, kad gauti licenciją – leidimą mokymui. Taip pat reikėjo metodiškai (pastoviai) kelti savo, kaip profesijos mokytojų, kvalifikaciją. Šį procesą prižiūrėjo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (šios struktūros funkcijas dabar perėmėmusi Lietuvos Švietimo IR Mokslo ministerija). Taigi, norėdami išplėsti paslaugų, teikiamų vartotojams mastą ir turėdami intelektualinių resursų bei praktinio mokymo bazę, 1998 m. įgijome teisę ruošti medkirčius, atestuoti juos saugos darbe klausimais, išduodant baigusiems valstybės patvirtintus kvalifikacijos pažymėjimus.

Mokinių skaičius nuolat kito – buvo laikmetis, kai miškų urėdijos teikdavo paraiškas ruošti medkirčius gana dažnai. Kuomet medienos ruoša perėjo į privačias rankas, medkirčių su kvalifikaciniais dokumentais poreikis sumažėjo. Kadangi  medkirčio darbas yra sunkus ir pavojingas, vyko gana didelė kadrų kaita – vieni ieškojo lengvesnio darbo, kiti išvyko dirbti to pačio darbo į užsienį, ypač į Skandinavijos šalis.

Paskutiniais metais medkirčių ruošimo poreikis sumažėjo, tačiau kasmet bent 40 – 70 asmenų įgyja medkirčio kvalifikaciją. Nors mašininė medienos ruoša medkirtėmis gana intensyviai plinta, vis tiktai medkirčių poreikis lieka. Būtini paruošiamieji darbai prieš kirtimą medkirtėmis, be to, ne visi medynai tokiai ruošai tinkami. Todėl visuomet galime ruošti medkirčius bei numatome tai daryti ateityje.

Mocevičiaus firma „Ginalas“ vykdo ir  „Medkirtystės pagrindų“ neformalųjį suaugusiųjų švietimą (mokymą) pagal užregistruotą LR  ŠMM KTPRR ir patvirtintą ŽŪR programą bei išduoda atitinkamą Pažymėjimą.

Programa skirta asmenims, siekiantiems įgyti būtiniausių medkirčio kompetencijų, kurios svarbios vykdant medienos ruošos darbus (ruošiant malkas, kitą apvalią medieną) savoje miško valdoje, valstybinėje ar kito pavaldumo medynuose (želdynuose). Baigusio šią švietimo programą asmens įgytos kompetencijos yra Medkirčio kvalifikacijos dalis.