Visuomenė ir mes

 

Mocevičiaus firma "Ginalas" vadovaujasi nuostata, jog kiekviena įmonė yra ją supančios bendruomenės dalis. Tai reiškia, jog mes visi prisidedame prie bendro gerbūvio kūrimo, į kurį įeina ne tik darbo vietų sukūrimas bei mokesčių mokėjimas, bet ir įvairių projektų rėmimas bei aktyvus dalyvavimas visuomenei aktualiuose įvykiuose.

Vadovaujantis šia nuostata, jau ne vienerius metus aktyviai prisidedame prie Kazlų Rūdos aplinkos tvarkymo tiekdami aplinkos priežiūros įrenginius už specialią kainą, investavome į STIHL virvių parką bei remiame įvairius smulkesnius projektus.

Daug metų remiame Lietuvos sporto bendruomenę ir įvairius sportininkus bei projektus. Šiuo metu išlaikome STIHL futbolo akademiją ir STIHL futbolo komandą. Skatiname automobilių sportą - remiame Benediktą Vanagą 1000 km lentynėse bei kitus automobilių sporto renginius, kaip pavyzdžiui, "4x4 Perimetras".

Nuo 1998 metų mokome ir atestuojame medkirčius darbų saugos klausimais bei teikiame medkirčio kvalifikaciją. Medkirčio darbas yra sunkus ir pavojingas sveikatai, tad visi dirbantieji miške privalo gerai išmanyti savo darbą, žinoti saugos reikalavimus bei naudotis visomis apsaugos priemonėmis. 

Visus projektus, prie kurių prisidedame būtų sunku išvardinti. Per daugiau nei 25 veiklos metus sąrašas tapo labai ilgas. Stengiamės būti kuo aktyvesni ir pasidalinti savo sėkme su kitais. Puikiai suprantame, jog yra žmonių, kuriems tetrūksta nedidelio postūmio, kad jie nuveiktų didžius darbus ir garsintų mūsų šalį.