2021-10-22

STIHL klimato kaitos strategija

STIHL yra šeimos įmonė, kurios šaknys yra susijusios su miškininkyste, todėl kompanija jaučia asmeninį įsipareigojimą žmonėms ir gamtai. Prisiimdama atsakomybę už savo vykdomą veiklą, STIHL stengiasi išspręsti pasaulinę anglies pėdsako problemą. Bendrovė pateikė savo gaires, apimančias veiksmus, skirtus apsaugoti klimatą trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Pirmajame etape visos Vokietijos gamyklos (Waiblingen, Fellbach, Ludwigsburg, Weinsheim, Wiechs am Randen) ir paskirstymo centras Dieburge nuo 2021 m. taps neutralūs klimatui. Daugiausia dėmesio bus skiriama tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamam CO2 kiekiui, kuris gali būti tiesiogiai kontroliuojamas (1 ir 2 apimtys, kaip nurodyta šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokole). Ateityje visa elektros poreikių apimtis bus padengta naudojant 100 proc. ekologišką elektros energiją. CO2 emisija, kurios negalima išvengti per trumpą laiką, bus kompensuojama parama tarptautiniams klimato apsaugos projektams, patvirtintiems tarptautiniu mastu pripažinto nepriklausomo aukso standarto. Ilgainiui išmetamųjų teršalų kiekis bus sumažintas įgyvendinant tvarias energijos vartojimo efektyvumo priemones, o pačios bendrovės žaliosios energijos gamyba bus žymiai padidinta, kad būtų nuolat mažinama CO2 kompensacijos suma. 

 

Sužinokite daugiau čia.