Darbo vietos paruošimas

Prieš pradedant naudotis krūmapjove turite įsitikinti, kad jūsų darbo aplinka saugi. Svarbu perskaityti vartotojo instrukciją ir laikytis joje nurodytų saugumo reikalavimų.

 Įrenginio ir darbo vietos paruošimas

 • Krūmapjovės gamina toksiškas išmetamąsias dujas, vos tik įjungiamas variklis. Šios dujos gali būti bekvapės ir nematomos. Nenaudokite krūmapjovės uždaroje ir prastai vėdinamoje aplinkoje. Įsitikinkite, kad yra užtikrinta pakankama ventiliacija.
 • Patikrinkite jūsų darbo vietos paviršių. Galite paslysti ant drėgno, nelygaus paviršiaus arba ant ką tik nupjauto medžio (žievės). Saugokitės kliūčių: neikite per medžių kelmus ar šaknis!
 • Jeigu šalia yra kitų asmenų, ypač vaikų, laikykitės saugaus atstumo. Įsitikinkite, kad 15 metrų atstumu prie jūsų nėra žmonių, nes jie gali susižeisti į darbinės įrangos išsviestus objektus. Tokio pat saugaus atstumo laikykitės nuo tokių objektų kaip transporto priemonės ar langai, kad nesugadintumėte turto.
 • Patikrinkite, ar krūmapjovė yra tinkamai surinkta. Perskaitykite jūsų intrukcijos atitinkamą skyrių.
 • Pjovimo įrenginys, apsaugos, rankena ir diržai turi būti kartu ir tinkamai surinkti.
 • Pagrindinis valdymo / sustabdymo jungiklis turi lengvai persijungti į STOP ir 0 pozicijas.
 • Akceleratoriaus apsauginis klavišas (jeigu įrengtas) ir akceleratoriaus svirtis turi lengvai judėti, o akceleratoriaus svirtis turi automatiškai grįžti į pradinę laisvos eigos padėtį.
 • Patikrinkite, ar žvakės antgalis yra tvirtai įstatytas. Jeigu jis laisvas, gali susidaryti kibirkštys, kurios gali uždegti kuro/oro mišinį bei sukelti gaisro pavojų.
 • Pjovimo įranga turi būti teisingai įmontuota, saugios ir tinkamos būklės.
 • Patikrinkite apsaugines priemones (pvz. pjovimo įrangos apsaugą), ar jos nėra pažeistos ar susidėvėję. Pakeiskite pažeistas dalis. Nenaudokite įrenginio, jei pažeista apsauga.
 • Nebandykite keisti valdymo ar apsauginės įrangos.
 • Rankenos turi būti sausos ir švarios, nesuteptos alyva ar derva. Tai leis saugiai naudotis įrenginiu.
 • Pritaikykite diržus ir rankenas prie savo ūgio.

Pradžia

Kai STIHL krūmapjovę pripildėte degalų, galite pradėti darbą.

Jūsų saugumui patariame laikytis šių saugumo reikalavimų pasirenkant darbo vietą:

 • Jūsų darbo vieta turi būti mažiausiai 3 metrai nuo vietos, kur pylėte kurą.
 • Patikrinkite, ar jūsų darbo vietoje nėra kliūčių (tokių kaip šakos) ir kokia darbo vietos būklė. Iškilus nenumatytai situacijai, visada turėkite evakuacijos kelią. Slidus, nelygus ar apledėjęs paviršius gali būti pavojingas, todėl rekomenduojame vengti tokio paviršiaus.
 • Įsitikinkite, kad šalia nieko nėra. Tačiau neturėtumėte dirbti vienas, šalia jūsų saugiu atstumu turi būti žmogus, kuris galėtų padėti nelaimės atveju.
 
Prenumerata el. paštu